Horizons anvendes til at styre mere end 100.000 km motorvejsaktiver på tværs af Storbritannien fra enhedsmyndighederne i London-distriktet, storbykommunerne i de nordlige og midterste dele af England samt distrikt- og hovedvejsagenturerne. Den kombinerede værdi af aktiver, der styres af Horizons, er mere end 115 mia. GBP, hvilket gør myndighederne i stand til at realisere betydelige besparelser samt hjælpe med at begrunde mere relevante budgetter for at sikre, man når de påkrævede serviceniveauer.

data and decisions

Gennemsigtighed i dine data og dine beslutninger

Tag dine data og integrer dem spatialt med almindelige komplekse og forskelligartede datasæt. Brug grænsefladen til gennemsigtigt at overskue og dele dine data og forstå resultatet af analyserne.

Visualised Data

Visualiseret data

Med udgangspunkt i Google Maps giver Horizons dig et unikt overblik over dine aktivdata. Ingen anden software tilbyder dette billede. Sammensat med fortrolighed og brugbarhed kan man tydeligt se og forklare interessenterne, hvad der sker, og det potentielle resultat af beslutningerne.

Make Your Data Portable

Gør dine data bærbare

Horizons, der er designet som en cloud-løsning fra begyndelsen, gør det nemmere at dele og få adgang til dine data, uanset om du er på kontoret, hjemme eller i marken. Grænsefladen har fokus på brugbarhed og mindsker behovet for oplæring og øger produktivitet.

 • Genkendelige og intuitive styringer
 • Flad indlæringskurve
 • Detaljeret online brugervejledning
 • Et lydhør supportteam

Flere funktioner

Cloud-hostet

Videoafspilning

Integration

Reportage

Import og eksport

Support

Analyse

Strategiske resultater

Skridsikker model

Horizons-medie

Hent brochure

Formular korrekt indsendt.

Der blev sendt en bekræftelses-e-mail til .

Hent brochure

Hvorfor Yotta? Om Horizons

Horizons er en ny generation af software til aktivstyring, så du kan omdanne dine data til smarte, intelligente beslutninger. Du kan konsolidere dine data og samle afdelinger for at hjælpe dem med at samarbejde, dele og skabe driftsmæssig effektivitet.

Kommunalbestyrelsen i det østlige Sussex: Horizons

En kundeudtalelse fra kommunalbestyrelsen i det østlige Sussex om, hvordan de anvender Horizons’ platform til visualiseret aktivstyring.

Horizons Z-kort

Sådan hjælper Horizons

Horizons til vedligeholdelsesingeniører

 • Bliv mere effektiv i forhold til at forstå dit vejnetværk og planlægge potentielle ordninger med Horizons.
 • Visualisering af vores tilstandsdata giver dig en nem måde til at forstå aktivtilstanden i både et netværk og på det detaljerede afsnitsniveau.
 • Brug visualiseringer til bedre at forstå diverse data og til at se historiske tendenser eller skabeloner sammen med andre datatyper.
 • Godkend kandidatbehandlingsplaceringer i forhold til vejbelægningsforhold og foretag anlægsbesøg fra dit skrivebord ved hjælp af videovisualisering.
Maintenance engineer icon

Horizons til aktivmanagere

 • Brug Horizons til strategisk at planlægge fremtidige investeringsbehov og iterativt at teste forskellige scenarier og strategier med analyseprogrammet.
 • Integrér alle de relevante dataark fra tilstand til hændelser, reaktivt arbejde eller erstatningskrav og brug disse til at oprette lokale strategier.
 • Hele modelarbejdet gør dig i stand til at teste en hele serie af langsigtede strategier fra forståelse af fremtidige tilstande i forhold til et begrænset budget, til at identificere det budget, der er nødvendigt for at levere en specifikt serviceniveau.
 • Rapportér på alle dine aktiver og din aktuelle tilstand samt produktionsstrategiske rapporter over fremtidigt arbejde på en tydelig og gennemsigtig måde.
Asset Manager icon

Horizons til direktører

 • Horizons hjælper dig med at engagere dig på alle niveauer, uanset om det handler om et ministerium, offentligheden eller en afdeling hos en anden myndighed.
 • Viser tydeligt de forskellige muligheder for fremtidig vedligeholdelse med enkle visualiseringer af data for at hjælpe med at berettige din business case.
 • Opbygger stabile sager til robuste spend-to-save-programmer og viser modellen for, hvordan det vil påvirke den fremtidige tilstand.
 • Samler hele din afdeling ved at integrere alle datasæt og vise deres vigtighed i forhold til at fremme smartere vedligeholdelsesbeslutninger.
Director icon

Horizons til nationale eller statslige organer

 • Horizons hjælper med at engagere beslutningstagere på alle niveauer i forhold til præstationer og budgetter.
 • Fremhæver tydeligt forskellige scenarier for flere myndigheder.
 • Evne til at benchmarke flere myndigheder for at fremhæve præstationer og budgetudgifter.
 • Forstå manglende vedligeholdelses på tværs af flere regioner.
National or State Agency

Horizons til lokale eller regionale myndigheder

 • Få det bedste ud af dine eksisterende aktivdata og bring dem sammen med andre, forskelligeartede data for at muliggøre vedligeholdelsesbeslutninger.
 • Engager dine interessenter med komplekse data og beslutninger ved at bruge visualisering til at levendegøre dine data.
 • Håndtér dine vedligeholdelsesentreprenører eller uddeleger vedligeholdelsesbeslutninger, velvidende at de rette værktøjer er på plads for at analysere mulighederne.
Local or Regional Authority

Horizons til private organisationer

 • Øg dine kontraktbud med et stabilt, førende værktøj, der bekræfter din evne til at planlægge vedligeholdelsesmuligheder.
 • Gør din kunde engageret med forskellige vedligeholdelsesvalg, der er visualiseret på en tydelig og forståelig måde.
 • Planlæg fremad for hele vedligeholdelsesperioden for at sikre, du leverer de kontraktfastsatte serviceniveauer med den optimale strategi.
 • Øg din driftsmæssige effektivitet og minimer risiciene ved at opbevare dine data i et enkelt system, der er specifikt for din kontrakt med en aktivitets- og vedligeholdelseshistorik.