Alloy on infrastruktuurin omaisuudenhallinnan tulevaisuus. Meitä ympäröivä maailma on muuttumassa, tekniikka ja IoT (esineiden tai asioiden internet) ajavat tätä muutosta.  Tämä johtaa datan määrän jatkuvaan kasvuun ja tarpeeseen saada ympärivuorokautinen ja -vuotinen yhteys sekä tietystä tarpeeseen maksimoida tästä saamamme lisäarvo.

data visualisation

Hämmästyttävä datan visualisointi

Tänä päivänä ohjelmiston on autettava käyttäjiä saamaan selko datastaan sekä päätöstensä seurauksista. Alloy käyttää datan visualisointia, joka tarjoaa uuden käytettävyystason loppukäyttäjille, jotta nämä saavat kaiken irti omaisuudestaan.

enterprise strength

Yrityksen voima, käyttäjäkohtaisesti

Alloy valmistaa runsaasti omaisuutta sisältävät ympäristöt tulevaisuuteen.

Rakensitpa sitten kokonaisia älykaupunkeja tai hallitset monimutkaisia organisaatioita, joilla koordinoidaan yksittäisiä omaisuustyyppejä, Alloy voi ottamalla käyttöön omaisuuden ja datan yhdistettävyyden auttaa organisaatioita tekemään älykkäämpiä ja parempia päätöksiä sekä maksimoimaan tehokkuutensa.

fully mobile

Täysin
mobiili

Alloy on suunniteltu pitämään työväkesi liikkeellä ja tehokkaana. Monella alustalla toimivat sovellukset ovat saatavina takaamaan, että sinulla on koko ajan oikea data ja että voit työskennellä tehokkaasti ja tuottavasti tietäen, että Alloy on käytettävissäsi kaikkialla.

Suunnitele omat
omaisuustyyppisi

Assets Coren Designer-toiminnolla voit suunnitella ne omaisuustyypit, joita haluat hallita. Voit määrittää ja konfiguroida omaisuustyyppejä, komponentoimalla ja lisäämällä ominaisuuksia, saavuttaen täysi joustavuus organisaatiossasi.

Alloy on uusi Yhdistetyn Omaisuushallinnan Sukupolvi.

powerful workflow

Tehokas
työnkulku

Varmista, että informaatio päätyy oikeille ihmisille reaaliaikaisesti, ja lisää läpinäkyvyyttä omaisuutenne suhteen. Alloyn sisäänrakennettu työkulkuydin takaa, että dataa päivitettäessä ja uusia tapahtumia taltioitaessa järjestelmänne päivittyvät reaaliaikaisesti ja että ilmoitukset lähetetään kaikille, joiden pitää tietää asiasta.

Next Section

Kaikki omaisuus...

Maantiet
Smart
Cities
Katuvalaistus
Jätteidenhallinta
Kiinteistöhuolto
Rakenteet
Kuivatus
Omaisuus
> Maanalainen
omaisuus

Alloy Mobile

Alloy on Yottan alan johtava Yhdistetyn Omaisuudenhallinnan ohjelmistoratkaisu, ja se on nyt saatavana mobiilimuodossa sovelluksena, joka on täysin integroitu Alloyn alustaan.

Next Section

Alloy Media

Alloy 150 sekunnissa

150 sekunnin kuvaus yhdistetystä omaisuudenhallintajärjestelmästämme Alloy.

Yhdistetty omaisuudenhallinta

Demovideo yhdistetystä omaisuudenhallintajärjestelmästämme Alloy.

Alloy-esittely

Lyhyt esittely Yottan yhdistetyn omaisuudenhallinnan ohjelmistoalustan pääpiirteistä: Alloy.

Alloy Z Card

Miksi Alloy?