Horizonsia käytetään yli 100 000 km kattavan maantieomaisuuden hallinnassa eri puolilla Iso-Britanniaa, käyttäjinä ovat Unitary Authorities, London Boroughs, Metropolitan Boroughs, Counties ja Trunk Roads Agencies. Horizonsin hallinnoiman omaisuuden yhdistetty arvo on yli 115 miljardia GBP, minkä ansiosta viranomaiset toteuttavat huomattavia säästöjä sekä voivat perustella suurempia, asianmukaisempia budjetteja tarvittavien palvelutasojen saavuttamisen takaamiseksi.

data and decisions

Läpinäkyvyys datassa ja päätöksissä

Ota datasi ja integroi se spatiaalisesti perinteisesti kompleksien ja monimuotoisten datasarjojen kanssa. Tarkastele ja jaa käyttöliittymällä data läpinäkyvästi, ja ymmärrä analyysin tulokset.

Visualised Data

Visualisoitu data

Google Mapsin pohjalle rakennettu Horizons tarjoaa sinulle ainutlaatuisen näkymän omaisuutta koskevaan dataan. Mikään muu ohjelmisto ei anna tätä kuvaa. Yhdistettynä tuttuuteen ja käytettävyyteen voit selkeästi nähdä ja selittää sidosryhmille, mitä on tapahtumassa ja mikä on päätösten potentiaalinen tulos.

Make Your Data Portable

Tee datasta kannettavaa

Alusta lähtien pilviratkaisuksi suunniteltu Horizons tekee datan jakamisesta ja käytöstä helpompaa, tarkasteltiinpa sitä toimistossa tai kentällä. Käyttöliittymä keskittyy käytettävyyteen ja vähentää koulutustarvetta sekä nostaa tuottavuutta.

 • tutut ja intuitiiviset ohjaimet
 • matala oppimiskynnys
 • yksityiskohtainen käyttöopas verkossa
 • nopeasti reagoiva tukitiimi.

Lisää artikkeleita

Pilvipalveluna

Videotoisto

Integraatio

Raportointi

Tuonti ja vienti

Tuki

Analyysi

Strategiset tulokset

Luistonestomalli

Horizons-media

Lataa esite

Lomakkeen lähetys onnistui.

Vahvistussähköposti lähetettiin vastaanottajalle .

Lataa esite

Miksi Yotta? Horizonsia varten

Horizons on omaisuudenhallintaohjelmistojen uusi sukupolvi, joten voit muuntaa datasi fiksuiksi, älykkäiksi päätöksiksi. Voit yhdistää datasi ja tuoda yhteen osastoja, auttaen niitä tekemään yhteistyötä, jakamaan ja ohjaamaan operatiivista tehokkuutta.

Itä-Sussexin kreivikunnanvaltuusto: Horizons

Itä-Sussexin kreivikunnanvaltuuston suositus ja selostus siitä, miten se käyttää Horizonsin visualisoitua omaisuudenhallinta-alustaa.

Horizons Z Card

Näin Horizons auttaa

Horizons kunnossapitoinsinööreille

 • Tehosta tieverkostonne ymmärtämistä ja potentiaalisten mallien suunnittelua Horizonsin avulla.
 • Visualisoi kuntodata, niin saat helpon tavan ymmärtää omaisuuden kuntoa sekä verkon että yksityiskohtaisen osan tasolla.
 • Ymmärrä paremmin dataa visualisoinneilla, ja tarkastele historiatrendejä tai kerrosta yhdessä muiden datatyyppien kanssa.
 • Validoi ehdokkaana oleva hoitosijainnit jalkakäytävän kuntoon verrattuna, ja suorita kohdekäyntejä työpöydältä käsin videokuvaa käyttämällä.
Maintenance engineer icon

Horizons omaisuudenhoitajille

 • Suunnittele Horizonsilla strategisesti tulevia investointitarpeita ja testaa iteratiivisesti eri skenaarioita ja strategioita Analysis-ytimen avulla.
 • Integroi kaikki olennaiset datasarjat tilasta onnettomuuksiin, reaktiivisiin töihin tai vaatimuksiin, ja luo näillä paikallisia strategioita.
 • Koko elinkaaren kattavan mallinnuksen avulla voit testata kokonaisen valikoiman pitkän aikavälin strategioita, joihin sisältyy mm. tulevan kunnon ymmärtäminen verrattuna rajoitettuun budjettiin ja budjettitarpeen tunnistaminen tietyn palvelutason toimittamiseksi.
 • Raportoi kaikesta omaisuudesta ja nykyisestä kunnosta sekä luo strategisia päätöksiä tulevista töistä selkeällä ja läpinäkyvällä tavallla.
Asset Manager icon

Horizons johtajille

 • Horizons auttaa sitouttamaan kaikilla tasoilla, olipa kyse valtuuston jäsenistä, yleisöstä tai oman päätösvaltasi alaisista osastoista.
 • Näytä selkeästi tulevan kunnossapidon eri vaihtoehdot yksinkertaisilla datan visualisoinneilla, jotka auttavat perustelemaan ehdotuksesi.
 • Rakenna vankat tapaustiedot investointia vaativille säästöohjelmille ja esittele malli siitä, miten tämä vaikuttaa tulevaan kuntoon.
 • Kokoa koko osastosi integroimalla kaikki datasarjat ja näyttämällä niiden tärkeyden älykkäämpien kunnossapitopäätösten mahdollistamisessa.
Director icon

Horizons valtion tai osavaltion virastolle

 • Horizons auttaa sitouttamaan kaikentasoisia päätöksentekijöitä tuloksiin ja budjetteihin.
 • Korosta selkeästi eri skenaariovaihtoehdot useille viranomaisille.
 • Siinä on kyky vertailla useita viranomaisia tulosten ja budjetinkäytön korostamiseksi.
 • Ymmärrä kunnossapidon ruuhkautumia useiden alueiden laajuudella.
National or State Agency

Horizons paikallisia tai alueellisia viranomaisia varten

 • Hyödynnä parhaalla mahdollisella tavalla olemassa oleva omaisuusdata ja tuo se yhteen muun erilaisen datan kanssa kunnossapitopäätösten mahdollistamiseksi.
 • Tuo sidosryhmät mukaan monimutkaisen datan ja päätösten avulla, käyttäen visualisointeja datan elävöittämiseksi.
 • Hallinnoi kunnossapitourakoitsijoitasi tai delegoi kunnossapitopäätökset tietäen, että oikeat välineet ovat käytössä vaihtoehtojen analysointiin.
Local or Regional Authority

Horizons yksityisille organisaatioille

 • Tehosta urakkatarjouksiasi vahvan, johtavan työkalun avulla todistaaksesi kykysi suunnitella kunnossapidon vaihtoehtoja.
 • Sitouta asiakkaasi erilaisilla kunnossapitovaihtoehdoilla, jotka visualisoidaan selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
 • Suunnittele etukäteen koko kunnossapitokautesi varmistaaksesi, että toimitat sopimuksissa sovitut palvelutasot optimaalisella strategialla.
 • Lisää operatiivista tehokkuuttasi ja minimoi riski sulkemalla datasi yksittäiseen sopimuskohtaiseen järjestelmään toimintojen ja kunnossapidon historialla varustettuna.