Vi hjelper organisasjoner, organer og bedrifter med formuesrike miljøer med å administrere og ta mer velinformerte beslutninger vedrørende sine infrastrukturaktiva.

VI ER YOTTA.

Yotta er et tilkoblet formuesforvaltningsprogram og serviceleverandør. Vi utruster organisasjoner til å foreta bedre, mer velinformerte beslutninger ved å sikre at våre kunders systemer, formuer og mennesker er koblet sammen, og dataene de fremstiller er strukturert og kan gi driftsmessig innsikt.

Innovasjon er kjernen i alt vi gjør og data driver oss fremover.

Vi forstår våre kunders behov og gir dem formuesforvaltningsløsninger som er koblet sammen på en revolusjonerende måte, ved hjelp av vår bransjeledende programvare og konsulenttjenester.

Next Section

DIGITAL TRANSFORMASJON

Den skjer rundt oss, og den digitale transformasjonen av offentlige tjenester krever ny teknologi, nye prosesser og en annen tenkemåte. Alloy er den eneste plattformen tilgjengelig som fører mennesker, eiendeler og systemer sammen med data i selve kjernen. Alloy har blitt opprettet i respons til den digitale revolusjonen og er designet for å sitte i hjertet av organisasjonens digitale transformasjonsstrategi.

Les mer
Alloy logo

Verden rundt oss er i endring, med stadig mer data og større tilkoblingsbehov, samt behov for å maksimere verdien av dette. Alloy vil fremtidssikre organisasjoner og gi mulighet for tilkobling av aktiva og datatyper, og hjelpe organisasjoner til å ta smartere, bedre beslutninger og oppnå optimal effektivitet.

Utforsk Alloy
Horizons logo

Ta det neste skrittet forover i formuesforvaltning ved å innføre en livslang tilnærming med Horizons, plattformen for forvaltning av visualiserte aktiva.

Utforsk Horizons
Smart Cities Logo

Innføringen av smartteknologier inngår allerede i statens kjernevirksomhet, og den organisatoriske forvandlingen som kreves i lokale og sentrale styresmakter for å holde takten med endringen, er betydelig.

Det er der vi kommer inn i bildet. Vår programvareløsning Alloy kan brukes til å administrere hele aktivaporteføljen samtidig i ett og samme program

Vi administrerer smartbyteknologi.

Vis video

Kunder

Derby City Council logo
Highways England logo
Wigan Council logo
Bracknell Forest Council logo
Vis case-studier

Yotta har vært fullt engasjert i denne prosessen fra starten av og er ivrig etter å samarbeide tett med oss for å utvikle innovative løsninger på disse utfordringene innen motorveivedlikehold.

Jonathan Westell, Highways Contracts & Delivery Manager, Highways and Infrastructure Service, Brent Council

Horizons visualiseringsfunksjoner av høy kvalitet gjør det til et flott presentasjonsredskap. Vi kan bruke det til å samhandle med alle våre interessenter for å vise hvordan forskjellige vedlikeholdsalternativer vil påvirke hele nettets fremtidige tilstand.

Jim Turton, Engineering and Flood Risk Manager, Warrington Borough Council

Horizons har virkelig forandret måten vi samtaler om budsjett på. Det gjør det mulig for oss å ha en evidensbasert samtale.

East Sussex Council

Samarbeidet med Yotta har gjort det mulig for oss å heve standarden i motorveiforvaltning gjennom hele fylket samtidig som vi leverer driftseffektivitet og reduserer kostnader.

Tracy Jessop, Assistant Director, Communities and Environmental Services, Norfolk County Council
Next Section