Alloy är framtiden för förvaltning av infrastrukturtillgångar. Världen håller på att förändras och det är teknik och sakernas internet som driver på förändringen.  Detta leder till ökande datamängder, ett behov av ständig uppkoppling och självklart också behovet att utnyttja detta maximalt.

data visualisation

Enastående datavisualisering

Dagens programvara måste hjälpa användare förstå data och vilka konsekvenser deras beslut får. Alloy använder datavisualisering för att hjälpa slutanvändare utnyttja sina tillgångar maximalt.

enterprise strength

Användarspecifik företagsstyrka

Alloy framtidssäkrar tillgångstäta miljöer.

Genom att ansluta tillgångar och datatyper kan Alloy hjälpa er fatta smartare, bättre beslut och maximera effektiviteten, oavsett om ni bygger hela smarta städer eller hantera komplexa organisationer för att samordna enskilda tillgångstyper

fully mobile

Helt
mobilt

Alloy är utformat för att göra personalstyrkan mobil och effektiv. Applikationer för olika plattformar är tillgängliga för att se till att ni alltid har korrekta data och kan arbeta på ett effektivt och produktivt sätt, med vetskapen om att ni har Alloy vid era fingerspetsar.

Designa era egna
tillgångstyper

En designfunktion gör det möjligt att designa den tillgång som ni vill förvalta. Ni kan definiera och konfigurera tillgångar och kompensera eller lägga till attribut, vilket ger er full flexibilitet kring er organisation.

Alloy är den nya generationen av Förvaltning av Anslutna Tillgångar.

powerful workflow

Kraftfullt
arbetsflöde

Se till att informationen når fram till rätt personer i realtid och få bättre uppsikt över era tillgångar. Alloys inbyggda arbetsflödesmotor säkerställer att data uppdateras eller att nya händelser registreras, så att era system uppdateras i realtid och meddelanden skickas till rätt personer.

Next Section

Alla tillgångar...

Motorvägar
Smart
Cities
Gatubelysning
Avfallshantering
Markskötsel
Byggnader
Dränering
Egenskap
> Underjordiska
tillgångar

Alloy Mobile

Alloy är Yottas branschledande programvarulösning för Förvaltning av Anslutna Tillgångar och den är nu tillgänglig i mobilt format som en app helt integrerad med Alloy-plattformen.

Next Section

Alloy Media

Alloy på 150 sekunder

En översikt på 150 sekunder över vårt system för förvaltning av anslutna tillgångar, Alloy.

Förvaltning av anslutna tillgångar

En demonstrationsvideo av vårt system för förvaltning av anslutna tillgångar, Alloy.

Demonstration av Alloy

En kort demonstration av nyckelfunktionerna i Yottas programvaruplattform för förvaltning av anslutna tillgångar: Alloy.

Alloy Z Card

Varför Alloy?