Horizons används för att förvalta mer än 100 000 km motorvägstillgångar över hela Storbritannien från enhetliga myndigheter, London-distrikt, storstadsdistrikt, regioner och stamvägsorgan. Det kombinerade värdet av tillgångar som hanteras med Horizons är över 115 miljarder pund, vilket gör det möjligt för myndigheter att göra avsevärda besparingar och motivera större, lämpligare budgetar för att säkerställa att nödvändiga servicenivåer uppnås.

data and decisions

Insyn i era data och beslut

Ta era data och integrera dem med traditionellt komplexa och mångsidiga datamängder. Använd gränssnittet för att på ett öppet sätt visa och dela era data och förstå analysresultat.

Visualised Data

Visualiserade data

Horizons bygger på Google Maps och ger er en unik översikt över era tillgångsdata. Ingen annan programvara kan ge den bilden. För enklare användning kan ni tydligt se och förklara för intressenter vad som händer och vilka potentiella konsekvenser beslut får.

Make Your Data Portable

Gör era data mobila

Då Horizons är utformat som en molnlösning blir det lättare att dela och få åtkomst till data, oavsett om ni befinner er på kontoret, hemma eller ute i fält. Gränssnittet fokuserar på användbarhet, vilket minskar behovet av utbildning och ökar produktiviteten.

 • Enkla och intuitiva kontroller
 • Låg inlärningskura
 • Detaljerad användarhandbok online
 • Hjälpsamt supportteam

Fler funktion

Finns i molnet

Videouppspelning

Integration

Rapportera

Importera och exportera

Support

Analys

Strategiska rapporter

Halkfri modell

Horizons Media

Ladda ner broschyr

Formuläret har skickats.

Ett bekräftelsemeddelande har skickats till .

Ladda ner broschyr

Varför Yotta? För Horizons

Horizons är en ny generation programvara för tillgångsförvaltning som gör det möjligt att omvandla data till smarta, intelligenta beslut. Ni kan slå samman data och sammankoppla avdelningar, vilket hjälper dem samarbeta, dela information och öka effektiviteten.

East Sussex County Council: Horizons

Vitsord från East Sussex County Council och hur de använder plattformen Horizons för visualiserad tillgångsförvaltning.

Horizons Z Card

Hur Horizons hjälper

Horizons för underhållstekniker

 • Bli effektivare genom att få större förståelse för ert vägnätverk och planera med Horizons.
 • Visualisera skickdata för att enkelt se i vilket skick tillgångar är, både på nätverksnivå och på detaljerad sektionsnivå.
 • Använd visualisering för att bättre förstå data och se historiska trender eller överläggningar tillsammans med andra datatyper.
 • Jämför potentiella behandlingsplatser med vägbeläggningars skick och gör anläggningsbesök från skrivbordet via videolänk.
Maintenance engineer icon

Horizons för tillgångsförvaltare

 • Använd Horizons för att strategiskt planera framtida investeringsbehov och testa olika scenarier och strategier med hjälp av analysmotorn.
 • Integrera alla relevanta datamängder gällande skick, olyckor, reaktivt arbete eller fordringar och använd dessa för att skapa lokala strategier.
 • Livsomfattande modeller gör det möjligt att testa en mängd olika långsiktiga strategier genom att förstå framtida skick mot en begränsad budget, för att identifiera vilken budget som behövs för att leverera en viss servicenivå.
 • Skapa rapporter om alla tillgångar och aktuellt skick samt framtida arbeten på ett tydligt sätt.
Asset Manager icon

Horizons för styrelseledamöter

 • Horizons hjälper er engagera på alla nivåer, oavsett om det gäller partiministrar, allmänheten eller olika departement inom er myndighet.
 • Visa de olika alternativen för framtida underhåll med enkel visualisering av data för att motivera ert verksamhetsfall.
 • Lägg fram övertygande argument för program av typen ”spendera för att spara” och visa modeller för hur detta påverkar framtida förhållanden.
 • Samla hela avdelningen genom att integrera alla datamängder och visa deras betydelse för att underlätta smartare underhållsbeslut.
Director icon

Horizons för nationellt eller statligt organ

 • Horizons hjälper er engagera beslutsfattare på alla nivåer, med avseende på resultat och budgetar.
 • Visa på ett tydligt sätt olika scenarier för flera olika myndigheter.
 • Möjlighet att utvärdera olika myndigheter för att framhäva resultat och budgetutgifter.
 • Förstå framtida underhåll i flera olika regioner.
National or State Agency

Horizons för lokal eller regional myndighet

 • Använd era befintliga tillgångsdata och slå ihop dem med andra, mångsidiga data för att fatta underhållsrelaterade beslut.
 • Engagera intressenter med komplexa data och beslut med hjälp av visualisering för att ge liv åt era data.
 • Hantera era underhållsleverantörer, eller delegera underhållsbeslut med vetskap om att rätt verktyg finns för att analysera alternativen.
Local or Regional Authority

Horizons för privata organisationer

 • Förbättra era anbud med ett tillförlitligt och ledande verktyg för att visa er förmåga att planera underhållsalternativ.
 • Ge er klient olika underhållsalternativ visualiserade på ett tydligt och lättbegripligt sätt.
 • Planera framåt för hela underhållsperioden för att säkerställa att ni uppnår överenskomna servicenivåer med optimal strategi.
 • Öka verksamhetens effektivitet och minimera risker genom att förvara alla data i ett enskilt system specifikt för ert kontrakt med en historik över aktiviteter och underhåll.